Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Redovisning

 

POLARIS kan hjälpa till och se att verifikationer följer formkrav för bokföringen.

Vi kan också göra er bokföring.

POLARIS kan också vara er behjälplig med myndighets kontakter och andra bolagsintressenter.

POLARIS kan åta sig att göra alla skattedeklarationer och bevaka bolagets skattekonto. För att reducera tiden för ert bolags totala administration rekommenderas elektronisk registrering av skattedeklaration.

Bokföringen kommer att ge er månatlig balans- och resultatrapport utan extra debitering.

POLARIS kan göra er löneadministration, dvs. att beräkna löner, skatter och ev. tillägg samt avdrag. Vi kan också svara för kundfakturering.

POLARIS kan vara behjälplig med budget, framtida bolagsform, ekonomisk rådgivning, låneansökningar, myndighetsärenden, hemsidor etc.