Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Tjänster

 

 

POLARIS levererar flexibla och effektiva konsulter till din organisation.

Projektledning Läs mer

Systemutveckling Läs mer

Test Läs mer

IT-ansvarig Läs mer

Stabil IT dygnet runt Läs mer

Coachning Läs mer

Företagande Läs mer

Redovisning Läs mer