Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Coachning

 

Coachningen är tidsbegränsad och processorienterad. Det innebär att man arbetar med att utveckla individens personliga och sociala kompetenser. I coachning arbetar man med lärande och utveckling i förhållande till specifika uppgifter, mål och utmaningar.

 

POLARIS kan erbjuda coachning för grupp eller individ. Coachningen följer ICF:s kärnkompetenser och etiska regler.

 

 

I mentorskapet erbjuds tjänster som bygger på strukturerade samtal mellan mentor och adept. Mentorn ger goda råd. Mentorskapet kan löpa under en längre period och adepten har god nytta av relationen till en erfaren "gammal räv". POLARIS har "paketerade" mentortjänster.

 

Till Tjänster