Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Bygg broar

 

 


I en värld av förändring med finanskriser och oro. I tider då begrepp som

·     kostnadsreducering

·     lönsamhet

·     konkurrenskraft och

·     fokus på kärnverksamheten

 

står högt upp på lednings agenda, är det viktigare än någonsin att sprida information om den kompetens som finns att tillgå. 

 

 

Under våra år som konsulter inom POLARIS har vi byggt stor respekt och stort förtroende hos våra uppdragsgivare, ett kapital som vi vill fortsätta att förvalta och utveckla med stor varsamhet.   

 

 

Med POLARIS som samarbetspartner skapar vi gemensamt bron till en positiv utveckling på kort och lång sikt för Din organisation.