Företagande

Det finns många former

av företagande.

Stora och små företag.

När företagandet är nytt står du inför många beslut

Välja företagsform.

Ska företaget köpa tjänster eller göra allt själv?

Vad ger bästa ekonomi?

Har du haft företaget i flera år och får inte tiden att räcka till? Varför?

Läs mer

 

Ledning

Om en verksamhet ska bli framgångsrik krävs motiverade resurser.

Bra resultat fordrar professionell ledning, styrning och uppföljning.

Läs mer

 

Kvalitet

 

POLARIS har kvalitetssäkrat sina konsulttjänster sedan starten.

 

Information och utbildning

Samtliga konsulter och underleverantörer utbildas i kvalitetssäkringsmetoden.

 

Rutin för förebyggande åtgärder

POLARIS tillämpar kvalitetssäkring i samband med konsulttjänsternas

 o planering

 o genomförande

 o uppföljning.

 

Rutin för hantering av avvikelser, fel och/eller brister

För POLARIS uppdrag gäller att om kunden inte är nöjd med utfört arbete så vidtas omedelbart diskussioner om eventuella åtgärder.

 

Ledningsgruppens roll   

Kvalitetssäkran följs upp av ledningsgruppen, där också beslut tas om eventuella åtgärder.

 

POLARIS följer ISO - standards för IT-tjänster.